7.4.09

σταρκοχώρι

καθαρά με γέρους νέους
που μαρσάρουν στ' αρκοχώρι
για να μη στη λεν οι χρόνοι
να λικέρ απο του νόνη

κατοχώρι ανωχώρι
στο χωριό το αρκοχώρι.

dead end